Nové číslo 771 171 038

Zřídili jsme nové telefonní číslo pro ordinaci

771 171 038

Telefon bude mít vždy u sebe službu konající lékař.